Logo

CAJULO, s.r.o., IČO: 27639355, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod C 120768, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále také „VIABEL“) je správcem a v některých případech též zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a od okamžiku jeho účinnosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také „GDPR“.

S osobními údaji, tedy s jakýmikoliv údaji, které jsou způsobilé přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu, nakládá VIABEL následujícím způsobem:

Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od VIABEL přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů; domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu.

VIABEL zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště adresa elektronické pošty, telefonní číslo údaje údaje o počtu a věku (roku narození) a pohlaví dětí, identifikace zákazníka na sociálních sítích.

VIABEL se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností, zvláště k dodání zakoupeného zboří a záruky za něj.

Marketing: Svým potvrzením udělujete výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu: máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo odvoláte souhlas, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

Cookies policy: VIABEL sleduje a uchovává vaše IP adresy za účelem evidence přístupu ke svým stránkám a e-shopům. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá VIABEL technická a organizační opatření, vztahují se na ně vaše práva uvedená v tomto dokumentu.

K účelům usnadnění užívání svých stránek a e-shopů uživatelů, pro své sociální služby a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli používá VIABEL soubory cookies. Informace získané prostřednictvím cookies můžou být sdíleny s reklamními partnery a analytickými službami, jako jsou Google Analytics a AdWords, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které o vás získali ze svých služeb. Platnost cookies je zpravidla jeden rok od jejich přijetí, po uplynutí této doby vás VIABEL požádá o opětovné potvrzení přijetí cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu lze provést v nastavení prohlížeče. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí však může znamenat snížení komfortu užívání stránek.

VIABEL podporuje moduly plug-in pro sociální sítě Facebook.com (dále jen “Facebook”). Při přihlášení zákazníka pomocí Facebook plug-in (nebo kliknutím na tlačítko "Like") prohlížeč zákazníka připojí k serverům Facebook a načte potřebné informace. Tím Facebook získává adresu webové stránky, na kterou se zákazník přihlašuje, datum a čas přístupu a IP adresu zákazníka. Účel a rozsah sběru dat, další zpracování a využití údajů ze strany Facebooku a práva zákazníka a možnosti nastavení ochrany soukromé sféry zákazníka lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: (http://www.facebook.com /policy.php). Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., který zákazník může kontaktovat on-line nebo poštou na adrese: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

VIABEL může mé údaje předat ke zpracování svým externím dodavatelům služeb, jako jsou správci jejích IT systémů a webu.

VIABEL poskytnuté údaje předává ke zpracování společnosti The Rocket Science Group LLC známé jako MailChimp, rezidentovi USA za účelem uchovávání emailových adres, generování formulářů, dotazníků, analýzy dopadu marketingových sdělení, vedení whitelistů a blacklistů a rozesílání, které provádí pro VIABEL jako pro zpracovatel.

VIABEL
Klimentská 52
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 777 153 827
info@viabel.cz
www.viabel.cz